Projekty

W tym miejscu możesz dowiedzieć się więcej o wybranych projektach zrealizowanych przez Stowarzyszenie Opus Humanum.


KA2 "CooperActive II", Okrągły Stół, 10-12 maja 2017, Sosnowiec

opublikowane: 19 maj 2017, 03:40 przez Opus Humanum   [ zaktualizowane 19 maj 2017, 03:40 ]

W dniach 10-12 maja 2017 w Sosnowcu odbył sie Okrągły Stół organizacji pozarządowych przy udziale przedstawicieli władz miasta Sosnowca i Będzina.

W trakcie trzydniowych obrad uczestnicy poruszali zagadnienia związane ze współpracą organizacji pozarządowych ze strukturami samorządowymi, edukacją nieformalną i pozaformalną młodzieży oraz pożądanych kompetencji osób pracujących z młodzieżą w trzecim sektorze.

Podczas Okrągłego Stołu przedstawiciele: Stowarzyszenia Opus Humanum, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju w Sosnowcu, PTTK oddział w Sosnowcu, Stowarzyszenia "Młodzi wspólnie dla", Fundacji Złote Serce, Związku Zagłębiowskiego oraz Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków IV L.O. St. Staszica w Sosnowcu podpisali deklarację w sprawie przyjęcia wspólnego modelu podstawowych kompetencji zawodowych dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Spotkanie odbyło się w ramach projektu "CooperActive II", którego celem jest m. in. podniesienie jakości edukacji pozaformalnej w  pracy z młodzieżą poprzez rozpowszechnienie standardów dla trenerów i kadry zarządzającej NGO. Projekt "CooperActive II" jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+.KA2 "CooperActive II", Okrągły Stół, 10-12 maja 2017, Sosnowiec

opublikowane: 10 maj 2017, 01:47 przez Opus Humanum

Stowarzyszenie Opus Humanum 

ma zaszczyt i przyjemność zaprosić 

do udziału w Okrągłym Stole organizacji pozarządowych i Władz Miasta 

nt. współpracy trzeciego sektora z miastem 

w dziedzinie edukacji młodzieży 

w dniach 10, 11 i 12 maja 2017r.

w sali nr 221 (I p.) 

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20

 

(RSVP)

Ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na ograniczoną ilość miejsc

prosimy o wytypowanie jednej osoby oraz potwierdzenie obecności

KA2 "CooperActive II", 25-27.11.2016 i 26-28.01.2017, Warszawa

opublikowane: 10 maj 2017, 01:46 przez Opus Humanum

W dniach 25-25 listopada 2016r. oraz 26-28 stycznia 2017r., w ramach realizacji działań związanych z projektem KA2 Erasmus+ CooperActive II 2015-3751, do którego zostaliśmy zaproszeni wraz z European Civil Resource Centre Bulgaria, Uniwersytetem w Sofii, Fluturele Visitator z Rumunii, Inercia Digital S.L. z Hiszpanii, Associazione People Help the People z Włoch, Orpas z Brazylii, Cannakale Koza Genclik Dernegi z Turcji, Solis Tuvak z Łotwy, People to People Estonia oraz European Civil Resource Centre Denmark przez organizację koordynującą: International Development Alliance z siedzibą w Sofii, przeprowadziliśmy dwa trzydniowe cykle spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla obecnych i przyszłych liderów, managerów oraz trenerów organizacji pozarządowych.
 

 Podczas szkoleń uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. ze specyfiką zarządzania oraz strukturą organizacji pozarządowej, rolami i specyfiką pracy managera w organizacji pozarządowej, metodami pracy z wolontariuszami, wykorzystaniem zasobów ludzkich oraz komunikacją w organizacji, pozyskiwaniem funduszy unijnych, projektowaniem szkolenia opartego na potrzebach, zasadami i metodami edukacji pozaformalnej, procesem uczenia się oraz ewaluacją i raportowaniem projektu. 
Szkolenia odbywały się na poziomie lokalnym w 8 krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji i Brazylii. Program oparty był na dwóch elektronicznych publikacjach, które są efektem pierwszej części projektu CooperActive: „Podręczniku dla Managera” i „Podręczniku dla Trenera”. Osoby zainteresowane tematyką mogą bezpłatnie pobrać podręczniki w języku angielskim klikając w link pod tekstem.

Kolejnym etapem działań będzie okrągły stół z udziałem organizacji pozarządowych i przedstawicieli lokalnych władz, gdzie poruszone zostaną m.in. problemy dotyczące upowszechniania metod edukacji pozaformalnej oraz ich szerszego wykorzystania, a także uznawania ich efektów.

Seminar "EVS for All", 27.11-3.12.2016, Orkelljunga, Sweden

opublikowane: 10 maj 2017, 01:44 przez Opus Humanum

Volunteering is one of the effective ways to support the society. EVS is one of the international opportunity for many young people from all over the world. 2016 is the year of celebration of 20th anniversary of EVS. However there are many organizations in EU who do not know about EVS and how EVS can be opportunity for increasing employability and interculturality for volunteers. Especially it is not well known in Sweden. One of the way to decrease challenges is to create a meeting place for people who have different roles in EVS projects.


The purpose of this project was to bring organizations who have EVS accreditation and who are willingly to have an accreditation after this project. We wanted to create a discussion forum that can lead possible future collaboration and build a network among youth workers who work in these organizations. We involved youth workers, EVS mentors, task related supervisor and volunteers who would think to be part of EVS project in future or who has done EVS project recently. This will increase the quality of EVS project and promote new possibilities.

With this project we had a chance to see different practices about project management, practical arrangements, volunteers perspectives, validation of non formal learning, cooperation between mentor, supervisor and volunteer.


The main objectives were:

- to share methods and best practices about volunteering on local and international level

- to increase quality of EVS projects through focusing on employability and interculturality

- to provide at least the possibility to youth workers active in EVS projects throughout Europe the tools and knowledge they need to improve the quality of their EVS projects in terms of raising the employability of their EVS volunteers

- to increase communication and collaboration between organizations and let organizations to create new EVS project in future or apply for accreditation

- to support organizations who works with EVS and increase management skills through sharing practical tools

- to increase knowledge how to deal with conflict before, during and after EVS project

- to create new and innovative ideas and methods about dissemination of EVS projects with ICT tools

- to increase awareness of youth worker about their roles in EVS.

TC "Leaders need skills", 31.08-8.09.2016, Budy Lucieńskie, Poland

opublikowane: 10 maj 2017, 01:43 przez Opus Humanum

From 31 August till 8 September Opus Humanum hosted an Erasmus+ Training Course "Leaders need skillls". The project gathered 24 youth workers from 8 countries: Bulgaria, Croatia, Denmark, Greece, Latvia, Poland, Sweden and Turkey. The aim was to equip them with skills needed to grow as a youth leader, whilst introducing the project method of training. The international 7-day-lasting training course allowed participants to acquire new skills and knowledge, professional and generic competencies, raise self-esteem, learn how to work, raise competitiveness, and improve coaching skills in order to transfer their knowledge and skills to young people. The focus was on participation, active involvement, sharing of experiences, learning by doing, exchange of good practice, group work and intercultural dimension.

The objectives of the training course were:

• To provide youth workers with the opportunity to exchange good practice and expertise in the field of youth work

• To increase professional and generic competencies of youth leaders

• To introduce the project method way of training to youth leaders, whilst enhancing their coaching skills

• To develop follow-up projects for maintaining and strengthening long term international cooperation and exchange

• To develop solidarity and promote tolerance among young people, in particular to contribute to the social cohesion in the European Union.

During the week participants had a chance to go through an intensive training during which they tested several practical tools that aim at fostering various skills and abilities such as team work, leadership, coaching skills, effective learning etc. The Training Course was based on various non-formal education methods, such as creative presentations, discussions, role plays, exchange of good practice, reflections, brainstorming, teambuilding, energizers, intercultural learning.  

We are very happy to conclude that the project was fruitful and it reached its aim. Participants worked really hard throughout the week and learned a lot not only about leadership skills, but also about their own leadership styles and areas for improvement. They had a chance to design and run their own workshops, learn and practice leadership activities which can be used with youth and they could get to know the culture of participating countries better during intercultural nights. They also created a few projects for future cooperation.


Annual meeting of Butterfly Dreamer Network, 18-20.05.2016, Brussels, Belgium

opublikowane: 10 maj 2017, 01:42 przez Opus Humanum

From 18 to 20 May 2016 Stowarzyszenie Opus Humanum took part in first Annual Meeting of Butterfly Dreamer Network in Brussels, Belgium. The meeting was attended by NGOs from Belgium, Bulgaria, Denmark, Greece, Italy, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Slovenia and Spain. We discussed the mission and strategy of the network, as well as future partners, funding possibilities and sustainability. We also chose the manager of the network, board members, communications officer and financial coordinator

TC "Social Entrepreneurship as a Tool for a Change", 15-21.04.2016, Kolin, Czech Republic

opublikowane: 10 maj 2017, 01:38 przez Opus Humanum

The TC "Social entrepreneurship as a tool for change” brought together youth leaders, trainers and project organizers from different EU countries with the purpose of equipping them with skills needed to grow as a youth leader, whilst acquiring knowledge and raising awareness about social entrepreneurship. The international 7-day-lasting training course aimed at acquiring new skills and knowledge, professional and generic competences, which will help participants raise self-esteem, work better in groups, raise competitiveness, and improve coaching skills in order to transfer their knowledge and skills to other young people. The focus was put on participation, active involvement, sharing of thoughts and feelings, learning by doing, exchange of good practice, group work and intercultural dimension. Leaders arrived with different economic perspectives and backgrounds to understand how social entrepreneurship can tackle economic and social issues in their territories.   

Main objectives of the training course were: 
1. To increase the level of knowledge in social entrepreneurship and develop skills such as time management, decision making, creativity and innovation, communication, team work and presentation skills. Understand how these skills can be used in order to tackle youth unemployment, transfer those skills to other young people and enhance coaching skills. 
2. Discover all possibilities and opportunities of European mobility schemes and programmes and seeking to increase competitiveness of young people in labor market through non-formal and informal learning. 
3. To foster youth networking and the interchange of experiences in order to develop language skills and intercultural exchange and understanding. 

Sixteen participants came from six countries from all over European Union. This meant we had a project with cultural diversity that fostered intercultural understanding. Participants were young leaders who actively work with young people in their respective territories. The training course gave an opportunity to young leaders with fewer opportunities. 50% of the participants had economical, geographical, educational or social obstacles. With this training course, they learned how to overcome their obstacles through social entrepreneurship and European mobility programmes. Active participation (in all stages of project - planning, implementation and follow-up), focus on group work and teamwork, learning by doing approach, exercises made through simulation, role-play, country experience sharing and other activities will form the basis of the project, thus promoting active participation of young people and developing social and personal development of participants involved in the project. The course promoted the Erasmus+ and other EU mobility programmes as a possibility for young people for their learning and self-development as well as increasing their chances on the labor market. Young leaders got new knowledge and skills which they will transfer to their peers and organizations. These organizations, acting on local/regional/national levels, will be able to make significant impact. In the project we talked about European's and world's best social enterprises and exchanged good practice. 

Thanks to this project, ideas for four different international social enterprises were created. Two of those already have websites and now all of them are trying to legaly start their own social enterprise using the knowledge they got on our TC.

TC "Unity in Diversity? From challenges to opportunities", 31.03-6.04.2016, Yerevan, Armenia

opublikowane: 10 maj 2017, 01:36 przez Opus Humanum

From 31 March to 6 April 2016 Opus Humanum took part in a project „Unity in Diversity? From Challenges to Opportunities” in Yerevan, Armenia. The project was hosted by our partner NGO Armenian Progressive Youth and it was implemented jointly with Swedish applicant organization Active Ukrainians in Europe. Participants came from both program and partner countries: Armenia, Denmark, Georgia, Moldova, Poland, Sweden, Ukraine and Turkey. The aim of the project was to empower youth workers to fight against intolerance towards migrants and refugees.

During the training course we were involved in many non-formal education activities, such as team-building activities, city rally, workshops, role-plays, daily evaluations, working groups, trips, NGO fair, field visit and other creative activities. The objective was to foster tolerance, respect and open-mindedness towards migrants and refugees while working with young people.

Thanks to the efforts of hosting NGO Armenian Progressive Youth, we had a unique opportunity to visit UNHCR office in Armenia and to participate in a conference on the problems of migration and youth. During the study visit we learned about the activities of UNHCR in Armenia and we found out about best practices of this organization. The conference gave us  a chance to listen to Head of EU Delegation to Armenia, H.E. Piotr Świtalski, head of UNHCR Office in Armenia and many other speakers, including young academics and a Syrian refugee now working for UNHCR. Later, during dinner, we could socialize and ask some speakers further questions.

Apart from activities related to the topic of the project, we also got to know Armenia and its culture. APY organized for us a trip to two major tourist attractions: Geghard monastery which is carved in a mountain and Garni temple, the only remaining pagan temple in Armenia. After the trip we spent the evening with an Armenian family, who also showed us a traditional method of baking lavash, the traditional Armenian bread. Thanks to central location of our hotel, we could also experience Yerevan.

To sum up, the project was very successful. We learned new methods of working with youth and gained new perspectives on migration. We also had a project idea for the April deadline. We applied the project “Anti-bias Approach to Prevent Discrimination” together with a new partner from Turkey – Turkey-Europe Foundation.

TC "Branding for Youth Work and Youth Organizations", 17-24.11.2015, Tulcea, Romania

opublikowane: 10 maj 2017, 01:35 przez Opus Humanum

The aim of the project was to develop key competences of the key staff/youth workers active in youth NGOs in their communities.

The project focused on the following topics:

  • Developing transparent and sustainable management procedures for NGOs
  • Volunteers Management & Motivation
  • Organisations Branding
  • How to promote youth work outside NGO environment and how to promote the benefits and importance of youth work in the community
  • Exploring the ways on how the certificates that recognize the non-formal experience learning (Youthpass) can be promoted in each of the partners countries
The trainers in this projects were professionals in the fields of branding, advertising and graphic design. Participants learned about designing a logo, writing press releases, running a social campaign, and many other skills useful in youth work. We were also involved in activities which boosted our creativity and helped us brainstorm ideas for promotion of Youthpass, youth work and volunteering.

YE "Health Academy", 7-15.10.2015, Rodekro, Denmark

opublikowane: 10 maj 2017, 01:32 przez Opus Humanum   [ zaktualizowane 10 maj 2017, 01:34 ]

W dniach 7-15 października 2015 Stowarzyszenie Opus Humanum uczestniczyło jako organizacja partnerska w wymianie młodzieży "Health Academy" w Rodekro w Danii. 25 młodych osób z 5 krajów: Danii, Grecji, Polski, Rumunii i Słowenii spotkało się, aby dowiedzieć się, jak można promować zdrowy styl życia. Wynikiem pracy młodzieży jest międzynarodowa książka kucharska zawierająca przepisy zdrowej kuchni z krajów biorących udział w wymianie. Projekt oparty był na metodach edukacji pozaformalnej i finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Poniżej wspomnienia dwójki uczestników wymiany:

 

Health Academy, wymiana mlodziezowa w Danii zwróciła moją uwagę na coraz poważniejsze problemy ze zdrowiem młodego społeczeństwa europejskiego. Podczas takiego projektu, który zawsze jest wielowymiarowym, rozwijającym spotkaniem wielu młodych ludzi z różnych europejskich krajów mieliśmy świetną okazję , aby wymienić się krajowym i lokalnym doświadczeniem, przeprowadzić ciekawe analizy, przyjrzeć się liczbom nt. jakości zdrowia oraz opieki medycznej oraz wypracować podstawowe rekomendacje, które mogą być implementowane na lokalnym oraz osobistym poziomie, aby zadbać należycie o to co prawdziwie cenne w naszym życiu - nasze zdrowie.

Ośmiodniowe wydarzenie przybliżyło aspekty problemów zdrowotnych tj. otyłość wśród młodych, brak aktywności, bardzo niska jakość jedzenia kupowanego w marketach ale również problemów mentalnych / psychicznych coraz mocniej gnębiących wysoko rozwinięte społeczeństwa europejskie.

Czy wiecie, że około 2-4% młodych ludzi w wieku do 30 lat cierpi z powodu depresji, bardzo często nierozpoznanej, przeważnie niezrozumianej - czy możesz pomóc takiej osobie? Z pewnością, gdy wiesz jak rozpoznać jej objawy oraz wymienić się osobistym doświadczeniem z podobnych sytuacji, jesteś dużo bardziej kompetentny, aby zareagować w odpowiedni sposób.

W ten sposób podjęliśmy się tematów depresji, bulimii, anoreksji oraz cyberbullingu.

Każdy taki projekt to wyjątkowa szansa poznania ludzi z innej kultury, pracy nad komunikacją w obcym języku, pracy w grupie i przywództwa. Spędzając czas pracując w metodologii nieformalnej edukacji nie wykluczasz, ale wspólnie budujesz i tworzysz wartość pracy.

Z Danii zabieram ze sobą fantastyczny krajobraz, bardzo zdrowe jedzenie oraz przepisy, wiele poznanych osób, kilku nowych przyjaciół i ciekawe szersze perspektywy na przyszłość.

Arek

 

Właśnie wróciłam z projektu, który prawdopodobnie na zawsze zostanie w moich wspomnieniach. Poznałam niesamowitych ludzi i teraz jedyne co mogę zrobić to czekać na kolejną szansę aby ich zobaczyć ponownie. Mieliśmy czas na zabawę i mieliśmy czas na ciężką pracę dzięki której rozwinęliśmy masę umiejętności. Nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy. Jeśli chcesz postać zdrowy/a pamiętaj, że wszystko zaczyna się w głowie, więc postaraj się mieć czysty umysł. Nie jest to łatwe zadanie, ale dzięki niemu zadbanie o resztę ciała będzie znacznie łatwiejsze. Poznałam ciekawe metody, które mogę użyć, aby przyciągnąć uwagę lokalnego społeczeństwa. Muszę oczywiście dodać, że spróbowałam przysmaków z różnych krajów, które dla mnie były czymś zupełnie nowym i smacznym. Trenerzy byli pełni pasji do tego co robią oraz wiedzy. Jestem teraz szczęśliwa i smutna w jednym momencie. Szczęśliwa, bo miałam okazję doświadczyć tego wszystkiego, a smutna, bo już niestety to tylko wspomnienie...

Agata

1-10 of 18