Projekty‎ > ‎

Contact Making Event "NGO Atlas", 14-21.03.2015, Lacites, Latvia

opublikowane: 10 maj 2017, 00:00 przez Opus Humanum
Członkowie Opus Humanum stali się współtwórcami "NGO atlasu" - projektu 
Baltic Youth Way z Łotwy, realizowanego dzięki wsparciu z programu Erasmus+. W seminarium wzięło udział 40 uczestników z 18 europejskich krajów. Liderzy grup młodzieży oraz osoby z nią pracujące miały doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów, które pozwoliłyby podnieść jakość i efektywność zarówno działań poprojektowych, utrwalających ich rezultaty, jak i propagowania efektów projektów - przede wszystkim realizowanych dzięki wsparciu programu Erasmus+. Rezultatem "NGO atlasu" będzie też powstanie portalu 
Seminarium praktyczne. Prezes na czele!
społecznościowego ausma.me, ułatwiającego współpracę organizacji pozarządowych i wymianę informacji pomiędzy nimi, a także, co szczególnie istotne, umożliwi partnerom - uczestnikom projektów ocenę organizacji-gospodarza po zakończeniu projektu. Ze względu na publiczny charakter tych informacji może mieć ona niebagatelny wpływ na poziom zaangażowania i starań organizatorów, a jednocześnie da im wygodne narzędzie do uzyskiwania informacji zwrotnych o jakości ich pracy. A nie można nie wspomnieć o tym, że oprócz mnóstwa okazji do rozruszania szarych komórek seminarium dało okazję również do rozruszania mięśni - czasem nawet w warunkach niemal ekstremalnych!
Możemy z dumą przyznać się, że nawiązane w trakcie tego seminarium kontakty zaowocowały już złożeniem kilku wniosków do polskiej Agencji Narodowej Erasmusa+ :-)
Seminarium ekstremalne ;-)

Comments