Projekty‎ > ‎

TC for mediators "Civil rights, socio-economic development, inter-ethnic relations and minorities", 23-31.08.2014, Sofia, Bulgaria

opublikowane: 9 maj 2017, 23:57 przez Opus Humanum
Nasze stowarzyszenie było jednym ze współrealizatorów (inicjatorem i gospodarzem był bułgarski International Development Alliance) niniejszego treningu, nic zatem dziwnego, że wzięliśmy w nim udział. 
Program obejmował podstawy mediacji, istota konfliktu, sposoby prezentowania argumentów, istotę mediacji, etapy mediacji, role i procedury, obowiązki w mediacji, umiejętności komunikacyjnych, główne umiejętności mediacyjne oraz zachowanie mediatora. 
Zastosowany model opisuje możliwy sposób interakcji między zainteresowanymi stronami w zakresie: prawa cywilnego, gospodarczego, rozwoju społecznego i relacji międzyetnicznych oraz mniejszości.

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do powszechnego uznania wartości nieformalnej edukacji oraz promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży we wspólnocie obywatelskiej, a w szczególności: 
  • Zachęcenie do niezależnego potwierdzenia edukacji nieformalnej poprzez szkolenia z zakresu mediacji społecznej i wielokulturowym - międzynarodowe potwierdzenie kompetencji i nabycia odpowiednich zdolności i kwalifikacji;
  • Przekazanie konkretnych umiejętności i wiedzy o mediacji cywilnej młodzieży - liderom i pracownikom działającym w dziedzinach: rozwoju lokalnego, właściwego zarządzania i praw obywatelskich;
  • Przedstawienie istniejących mechanizmów konsultacji z udziałem organizacji pozarządowych i młodzieży, włączających ich w procesy podejmowania decyzji w sprawach związanych z edukacją, rynkiem pracy, odpowiedzialnością społeczną i zrozumieniem działań międzykulturowych;
  • Rozwijanie aktywnej współpracy między lokalnymi organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i instytucjami Unii Europejskiej poprzez stworzenie trwałej sieci mediatorów młodzieżowych dla wymiany dobrych praktyk i pomysłów.
W treningu ogółem wzięło udział 30 uczestników z 9 organizacji pozarządowych z 9 krajów.
Comments