Projekty‎ > ‎

TC for mediators "Environment, health, sports, free time", 15-23.08.2014, Sofia, Bulgaria

opublikowane: 9 maj 2017, 23:53 przez Opus Humanum
Projekt ten, którego jednym ze współrealizatorów było Opus Humanum (inicjatorem i gospodarzem był bułgarski International Development Alliance), służył propagowaniu nowatorskiego modelu interakcji na poziomie lokalnym. Model ten opisuje możliwy sposób interakcji pomiędzy zainteresowanymi stronami (liderami grup młodzieży i mediatorów z jednej strony oraz władz lokalnych z drugiej) w sferach środowiska, zdrowia, sportu i czasu wolnego: 
  • Środowisko - w tej sferze dążymy do prowadzenia bieżącej kontroli i monitoringu środowiska poprzez zwiększenie przejrzystości i dostępu do informacji, wykorzystując do osiągnięcia naszych celów współpracę pomiędzy strukturami społeczeństwa obywatelskiego (np. mediatorami młodzieżowymi), władz lokalnych i instytucji pracujących w tej dziedzinie.
  • Zdrowie - chcemy podnosić świadomość młodzieży dotyczącą różnych kwestii zdrowotnych: zapobiegania chorobom, podstępowania w przypadku zagrożenia epidemią, uzależnień, HIV, problemów związanych z koncentracją nosicieli jakiejś choroby na danym terytorium oraz zdrowego stylu życia.
  • Sport i czas wolny - wykorzystujemy różne sposoby propagowania kultury fizycznej i sportu wśród młodych ludzi; np. poprzez realizację wspólnych projektów w zakresie turystyki, na rzecz aktywnego wypoczynku, zdrowia i zdrowego trybu życia, zdolności do pracy oraz rozwoju osobistego i stabilności emocjonalnej.
Głównymi celami projektu są upowszechnienie uznania wartości nieformalnej edukacji oraz promowanie partycypacji młodzieży i aktywnego obywatelstwa, a w szczególności:
  • Propagowanie niezależnego potwierdzenia efektów edukacji nieformalnej poprzez szkolenie w zakresie mediacji społecznej i międzynarodowej, z kompetencji wielokulturowych oraz nabycia odpowiednich umiejętności i kwalifikacji z zakresu prawa. 
  • Przekazanie konkretnych umiejętności i wiedzy na temat mediacji społecznej liderom młodzieżowym oraz współpracownikom organizacji-uczestników, zajmujących się rozwojem lokalnym, zarządzanie projektami, prawami obywatelskimi oraz współpracą z partnerami. 
  • Zapoznanie uczestników z funkcjonującymi mechanizmami konsultacyjnymi z udziałem młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz ich udziałem w procesach podejmowania decyzji dotyczących edukacji, rynku pracy, odpowiedzialności społecznej i działań międzykulturowych.
  • Rozwijanie aktywnej współpracy między instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej poprzez stworzenie trwałej sieci mediatorów młodzieżowych służącej wymianie dobrych praktyk i pomysłów.
Comments