KA2

Erasmus+ Akcja 2 (Key Action 2) to współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W ramach Akcji 2 można realizować:
  • Partnerstwa Strategiczne, czyli projekty realizowane przez organizacje  pracujące z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej; celem partnerstwa jest podniesienie kompetencji młodzieży, ale także umożliwienie rozwoju organizacjom partnerskim dzięki wymianie doświadczeń, poznaniu nowych metod i narzędzi pracy z młodzieżą, czy tworzeniu nowatorskich rozwiązań 
  • Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe, czyli projekty realizowane bezpośrednio przez młodzież w celu wymiany doświadczeń, nabycia nowych kompetencji i współpracy ze społecznością lokalną
Stowarzyszenie Opus Humanum współrealizowało projekt KA2 "CooperActive II", którego celem było podniesienie jakości działań opartych na edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą poprzez rozpowszechnienie standardów dla trenerów i kadry zarządzającej organizacjami młodzieżowymi oraz poprzez stworzenie platformy do dyskusji na temat uznania kompetencji nabytych przez pozaformalne formy uczenia się . W ramach naszych partnerskich działań zorganizowaliśmy 2 szkolenia w Warszawie oraz okrągły stół organizacji pozarządowych i władz miasta w Sosnowcu. Więcej w zakładce: Projekty

Obecnie rozpoczynamy z naszymi partnerami z Bułgarii, Cypru, Rumunii i Turcji przygotowania do projektu KA2  "YOUTH EMPOWERMENT THROUGH CIVIC ENGAGEMENT AND SKILLS DEVELOPMENT", w którym mamy zaszczyt być organizacją koordynującą. Więcej informacji wkrótce!


Comments