Młodzież

Młodzież jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Młodzi ludzie to nasza przyszłość, dlatego angażujemy się w ich edukację, kształcenie postaw i podnoszenie kompetencji. Chcemy pomóc młodzieży w odkryciu ich potencjału, odnalezieniu się na rynku pracy i aktywnym uczestnictwie w życiu społeczności lokalnej.

W poszczególnych zakładkach znajdziecie informacje o naszych projektach i inicjatywach  związanych z młodzieżą.